Michał Rusinek - Festiwal Książki Opole

polski literaturoznawca, tłumacz, pisarz. Doktor habilitowany nauk humanistycznych. Sekretarz Wisławy Szymborskiej. Michał Rusinek został sekretarzem Szymborskiej dzięki pośrednictwu jej znajomej, Teresy Walas, która była promotorką pracy magisterskiej Rusinka i poleciła go Szymborskiej. Sekretarzem został wkrótce po otrzymaniu przez poetkę Nagrody Nobla i był nim do jej śmierci.

Autor wielu książek w tym dla dzieci oraz poświęconych poprawności językowej: „Pypcie na języku”. Spotkanie z Panem Rusinkiem będzie miało miejsce podczas Wielkiego i Małego Opolskiego Dyktanda.