polski literaturoznawca, tłumacz, pisarz. Doktor habilitowany nauk humanistycznych. Sekretarz Wisławy Szymborskiej. Michał Rusinek został sekretarzem Szymborskiej dzięki pośrednictwu jej znajomej, Teresy Walas, która była promotorką pracy magisterskiej Rusinka i poleciła go Szymborskiej. Sekretarzem został wkrótce po otrzymaniu przez poetkę Nagrody Nobla i był nim do jej śmierci.

Autor wielu książek w tym dla dzieci oraz poświęconych poprawności językowej: „Pypcie na języku”. Spotkanie z Panem Rusinkiem będzie miało miejsce podczas Wielkiego i Małego Opolskiego Dyktanda.