dr Agnieszka Wójtowicz
Absolwentka krakowskiej teatrologii, historyk teatru. Autorka monografii Od Orfeusza do Studium o Hamlecie. Teatr 13 Rzędów w Opolu (1959-1964) (Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego). Jej zainteresowania badawcze skupiają się wokół historii teatru polskiego w XX wieku (działalność Jerzego Grotowskiego oraz życie teatralne w Wilnie w dwudziestoleciu międzywojennym). Publikowała m.in. w „Notatniku Teatralnym”, „Didaskaliach”, „Teatrze” oraz „Pamiętniku Teatralnym”. Współautorka (wraz z Teresą Kudybą) filmu dokumentalnego o Jerzym Grotowskim Gra z pamięcią. Jerzy Grotowski w Opolu.
Stypendystka MKDiN (stypendium twórcze w kategorii: Teatr).