Jak co roku, po każdym spotkaniu autorskim będzie podpisywanie książek.