W niedzielę wszystkich kreatywnych zapraszamy na warsztaty z kreatywnego pisania, czyli Loesje. Charakterystyczne teksty, które zamieszczane są na drukach, będą tworzone podczas Festiwalu Książki, a ich celem jest dzielenie się pomysłami i ideami, wyrażenie własnych opinii przy użyciu krótkich sloganów. Działalność Loesje ma pobudzać odbiorców do refleksji, a także kreatywnego i twórczego myślenia oraz uświadomić możliwość wpływania na najbliższe otoczenie.

Na warsztaty obowiązują zapisy: [email protected]